OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: Helena Burešová

Ulice a číslo popisné: Úpská 552

Město a PSČ: 541 02  Trutnov

Stát: Česká republika

IČ: 45577269

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKT

Helena Burešová, tel. 608884927

PRACOVNÍ DOBA:

Není stanovena, vše se vyřizuje potelefonické domluvě obou stran na tel. 608884927

 

1. O REGISTRACI

Všechny objednávky lze uskutečnit i bez registrace. Prohlašujeme, že data získaná při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Helena Burešová, a nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity.

2. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží, které je autorským originálem, si bezprostředně po sobě objednali dva kupující a tudíž již není k dispozici. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplati již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou - emailem. Zboží je expedováno nejdéle do 14 dnů, většinou však dříve. U platby na účet po zaplacení.

STORNO OBJEDNÁVKY

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat emailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše jméno, email a číslo objednávky.

3. DRUHY DOPRAVY

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávky lze vyzvedávat kdykoliv, i týž den, po telefonické dohodě na tel. 608884927.

ZBOŽÍ DORUČOVÁNO ČESKOU POŠTOU - DOBÍRKA

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak je účtováno ve výši 100,-Kč. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Česká pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná kakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat.

POZOR! Pokud je zásilka viditelně poškozena uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je záklazník informován emailem.

4. ZÁRUKA

V zásilce vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je 24 měsíců.

5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU - OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných odklaů věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §53 odst.7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontakuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vráti též v hotovosti po telefonické domluvě na tel. 608884927 v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutčně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (nákl. na přepravu apod.).

7.DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Jak postupovat při vracení zboží

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile zásilku odešlete, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravce.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo obálky, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původního obalu. Neposílejte zboží na dobírku! Doporučujeme vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte  ho uvést), a to obvykle do 5pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady.

8. ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Na dobírku - objednané zbojí vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Osobní odběr - platí se v hotovosti při osobním odběru.

Platba předem - zboží zasíláme po obdržení platby na účet.

9. REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.  Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu: Helena Burešová, Úpská 552, 541 02  Trutnov. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile zásilku odešlete, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přilože doklad o koupi. Vždy prosím použijte ballícího papíru nebo obálky, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původního obalu. Neposílejte zboží na dobírku! V takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit.

1) Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.

2) Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

3) Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

4) Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například daňový doklad aj.

5) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6) Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

7) U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

8) O vyřízení reklamace budete informováni emailem, případně sms. Stejné jako při dodání objednávky budete informováni o expedici zásilky a termínu doručení.

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš obchod Helena Burešová hedvábné šátky a šperky.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2015.

 

Helena Burešová

Úpská 552
Trutnov, Horní Staré Město

 

Objednávky na telefonu:

608 884 927

Masíruji pondělí a středa
dle objednávek.
Po dohodě i víkendy.

 

  • rekondiční (klasická) masáž
  • havajská masáž lomi lomi
  • masáž horkými lávovými kameny
  • indická masáž hlavy - antistresová
  • Breussova masáž
  • kineziotaping